Home » Прием – 2022/2023 г.

Прием – 2022/2023 г.


Важно за седмокласниците и техните родители, относно подаване на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители на седмокласници,

  Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика от Национално външно оценяване за ще бъдат обявени до 29 юни 2020 г. на информационната система на МОН на адрес: https://priem.mon.bg. Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. Свидетелствата за завършено основно образование училищата ще издават до 03.07.2020 г.

    В периода от 03 до 07.07.2020 г. включително  ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2020/2021 година. Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана в раздел „Прием“, на сайта на РУО – Плевен.

   Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас може да бъде подадено по един от двата начина: кандидатстване онлайн (самостоятелно) или чрез определените от началника на РУО – Плевен училища – центрове на територията на област Плевен, посочени по-долу.

Първи вариант – кандидатстване онлайн:

В информационната система на адрес: https://priem.mon.bg ученикът със своя родител/ настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства за прием, като паралелките се подреждат в ред от най-желаните към по-малко желаните. Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.  

Системата позволява да бъдат подавани заявления за прием в училища, намиращи се в друга област. За всяка област се подава отделно заявление в системата. Класирането се извършва за училищата във всяка област отделно.

    Подалите самостоятелно заявления по интернет не подават документи в училищата – центрове.

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището – център:

   В училищата – центрове могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си, но за предпочитане е заявлението да се подаде в най-близкото в района училище, за да става обработката на документите по-бързо.

   При подаване на заявлението в училището – център за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки по профили/специалности от професии, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице, обработило заявлението.   

Преди подаване на заявлението в училището – център е необходимо добре да бъдат обмислени паралелките-профили/специалности от професии, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки по профил/ специалност от професия, към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

 Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания. 

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

При кандидатстване за паралелки по специалности от професии представят медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка. Длъжностното лице сканира и прикачва медицинското свидетелство.

Учениците, които кандидатстват от други области представят служебна бележка, издадена от училището, в което ученикът се е обучавал.

Кандидатите от училища от друга област или когато основното образование не е придобито в годината на кандидатстване представят копие на свидетелство за основно образование.

За ученици, завърнали се от други държави, кандидатстването става с копие на удостоверението за признато основно образование.

Училища – центрове за прием на документи

за участие в първи (03 – 07 юли 2020 г.) и в трети етап (24-27 юли 2020 г. вкл.) на класиране

за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование

Община Училище-център, населено място Адрес Ще приема документи на:
БЕЛЕНЕ ОУ „Васил Левски“ Белене ул. „Еп.Евгений Босилков“ №1 I и III етап
ГУЛЯНЦИ СУ „Христо Смирненски“ Гулянци ул.“Г.С.Раковски“ №19 I и III етап
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ СУ „Васил Априлов“ Долна Митрополия ул.“Трети март“ №29А I  и III етап
ДОЛНИ ДЪБНИК НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ ул. „Васил Левски“ № 30 I и III етап
ИСКЪР СУ „Христо Смирненски“ гр. Искър ул. Георги Димитров 43 I и III етап
КНЕЖА ОУ „Васил Левски“ Кнежа Ул. „Опълченска“84 I и III етап
ЛЕВСКИ ОУ „Максим Горки“ Левски ул. „В.Априлов“ № 50 I и III етап
НИКОПОЛ СУ „Христо Ботев“ Никопол ул. „Сливница“ 7 I и III етап
ПОРДИМ ОбУ „Никола Вапцаров“ Вълчитрън с. Вълчитрън I и III етап
ЧЕРВЕН БРЯГ ОУ „Христо Смирненски“ Червен бряг ул.“Паисий“ 37 I и III  етап
ПЛЕВЕН ОУ „Йордан Йовков“ Плевен ул. „Петко Каравелов“ № 22 I и III етап
ПЛЕВЕН ОУ „Д-р Петър Берон“ Плевен кв.Сторгозия, ул.“Д-р П.Берон“ № 2 I етап
ПЛЕВЕН ОУ „Васил Левски“, гр Плевен ул.“Стара планина“ 6 I етап
ПЛЕВЕН ОУ „Св.Св.Климент Охридски“, гр. Плевен  ж.к. Дружба“ І I етап

Работно време на училищата – центрове за прием на документи

І класиране: 03.07 до 07.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: 24.07 до 27.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа

  • До 13 юли 2020 г. вкл. ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
  • До 16 юли 2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на първи етап класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране.
  • До 20 юли 2020 г.  – обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране.
  • До 22 юли 2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап.
  • На 23 юли 2020 г. вкл. – обявяване на незаетите места след втори етап на класиране.

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители,

Можете да подадете заявление за постъпване на детето Ви в ПЪРВИ клас в ОбУ „Никола Вапцаров“ – с. Вълчитрън, община Пордим на електронната поща на училището: d.lungalov@abv.bg.  Ще Ви бъде изпратен формуляр, който да попълните и върнете обратно на пощата на училището. На Вашата поща ще получите входящ номер на заявлението.

На вниманието на родителите на бъдещите петокласници!

Уважаеми родители,

Можете да подадете заявление за постъпване на детето Ви в ПЕТИ клас в ОбУ „Никола Вапцаров“ – с. Вълчитрън, община Пордим, като попълните следния формуляр. На оставения имейл от вас ще ви бъде изпратен входящ номер.

Прием след завършен 7 клас за учебната 2020/2021 г.

Прием в 1 и 5 клас за учебната 2019/2020 г.

Прием след 7 клас за учебната 2019/2020 г.

септември 2022
П В С Ч П С Н
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930